Met elkaar voor elkaar

Meer info? Tel: 06 - 53 15 64 22 of info@bizbruinekilhaven.nl

Over de BIZ Bruine Kilhaven

De Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven wil graag een BIZ oprichten. De BIZ staat voor Bedrijven InvesteringsZone. De BIZ heeft veel voordelen voor alle ondernemers op het industriegebied Bruine Kilhaven. Met de BIZ investeren ondernemers gezamenlijk in een beter ondernemersklimaat. Dat is wel zo eerlijk en bovendien kunnen we samen meer voor elkaar krijgen. 

De BIZ Bruine Kilhaven staat voor: 

Kostenverlagend 

De BIZ Bruine Kilhaven is voor de meeste ondernemers kostenverlagend. U doet namelijk al mee vanaf € 50,- tot max 275,- per pand afhankelijk van de WOZ waarde. Ook gaat het lidmaatschap van de Ondernemers Vereniging omlaag van € 195,- naar € 50,-. Kleinere ondernemers zijn straks al voor € 100,- lid van de ondernemersvereniging en de BIZ. Zie onderstaande tabel voor meer informatie: 

WOZ-waarde Tarief
< € 100.000 € 50
€ 100.001 - € 200.000 € 100
€ 200.001 - € 300.000 € 150
€ 300.001 - € 500.000 € 200
€ 500.001 - € 750.000 € 225
€ 750.001 -  €1.000.000 € 250
> €1.000.000 € 275
Bedragen zijn per jaar.

De BIZ staat voor zakelijke investeringen 

De BIZ wordt alleen gebruikt voor zakelijke investeringen die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. De ondernemersvereniging is er voor de sociale aangelegenheden zoals een jaarfeest, nieuwjaarsborrel, netwerkbijeenkomsten e.d.. De BIZ is dus gericht op de zakelijke aangelegenheden en de ondernemersvereniging op de sociale aangelegenheden. 

Een zelfstandige BIZ 

De ondernemers maken de plannen voor de BIZ en voeren deze uit, de gemeente heeft géén inspraak op de uitvoering maar zorgt voor de financiële middelen, en houdt toezicht of het geld verantwoord wordt besteed. De looptijd van de BIZ is 5 jaar. Na 5 jaar bekijken we opnieuw of we dit succesvol voortzetten. 

Uw stem is belangrijk! 

Wij ondernemers van de Bruine Kilhaven rekenen op u.  

Voor meer informatie en uw vast aanspreekpunt voor de BIZ

- Voorzitter BIZ - Sander Paans - 06-53156422
- Bestuur - Dik den Hollander - 06-10939581
- Penningmeester - Elibert van Vark
- Secretaris - Annabel Jacobs
- Bestuur - Willem van Spelden
- Bestuur - Arie den Dekker