Met elkaar voor elkaar

Meer info? Tel: 06 - 53 15 64 22 of info@bizbruinekilhaven.nl

BIZ Bruine Kilhaven kan van start

WERKENDAM, 1 dec ’16 – Louter tevreden en blije gezichten van het stichtingsbestuur Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bruine Kilhaven op maandagavond 28 november. ’s Middags was de draagvlakmeting onder notarieel toezicht positief gebleken, dus kan de BIZ op 1 januari 2017 van start. BIZ Bruine Kilhaven is de eerste in het Land van Heusden en Altena.

BIZ

Een bedrijveninvesteringszone is een samenwerking tussen alle ondernemers in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein of een winkelgebied. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om samen te investeren in de kwaliteit van hun eigen gebied. Ze zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of op de economische ontwikkeling. Zo’n anderhalf jaar geleden stelden voorzitter Arie den Dekker, secretaris Annabel Jacobs, penningmeester Janica Swijnenburg en algemene bestuursleden Dik den Hollander en Elibert van Vark een plan op om te komen tot de BIZ. De gemeente faciliteerde daarbij. Op 30 augustus 2016 werd de uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente getekend. Hierin werd vastgelegd hoe de jaarlijkse subsidie wordt uitgekeerd en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de stichting en de gemeente hebben gedurende de uitvoeringsperiode van de BIZ. De gemeente int de bijdrage voor de Stichting BIZ. De geïnde BIZ-bijdragen keert de gemeente in de vorm van een subsidie uit aan de Stichting BIZ Bruine Kilhaven. De bijdrage wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand van de ondernemer.

Draagvlak

Voor de stichting van start kon gaan, moest eerst een draagvlakmeting gehouden worden. Van de 278 bijdrageplichtige ondernemers brachten 161 een geldige stem uit (58%). Maar liefst 135 ondernemers stemden voor het BIZ, wat neerkomt op 84%. 26 ondernemers stemden tegen (16%). Een andere voorwaarde van een BIZ is dat de gezamenlijke WOZwaarde van de voorstemmers hoger is dan die van de tegenstemmers en ook dat was het geval. Wettelijk is er dus voldoende draagvlak om met de BIZ Bruine Kilhaven te starten. Voorzitter Arie den Dekker: “We zijn trots op dit resultaat en gaan samen met de ondernemers op het bedrijventerrein met veel inzet en enthousiasme aan de slag om onze plannen ten uitvoer te brengen. Het moet een aantrekkelijk bedrijventerrein worden, zodat meer ondernemers zich er zullen vestigen. We hebben het nu al redelijk voor elkaar, maar we willen de standaard hoog houden of zelfs hoger maken. We willen met alle ondernemers aan de weg blijven timmeren en niet achterblijven.” Plannen die Den Dekker en andere bestuursleden noemen zijn: beveiliging in stand houden of verbeteren (cameratoezicht), behouden Keurmerk Veilig Ondernemen, groenonderhoud op het terrein, calamiteiten-app en BHV-app instellen en toegankelijke AED’s neerhangen. Een en ander gaat in overleg met gemeente, politie en brandweer. Verder wordt gedacht over goede informatievoorziening en promotie van de ondernemers via nieuwsbrieven, facebook en een website. Het BIZ Bruine Kilhaven beslaat een periode van vijf jaar. Bij voldoende draagvlak kan na deze vijf jaar weer verlengd worden. Ook wethouder Matthijs van Oosten toonde zich verheugd. Nadat het Ondernemersfonds niet van de grond kwam, is dit een mooie ontwikkeling. Van Oosten: “Door de BIZ Bruine Kilhaven kunnen de ondernemers nu écht gezamenlijk activiteiten ontplooien. Alle ondernemers doen immers mee.”

Bron: Altena Nieuws, datum: 1 december 2016